+386 40 669 169

Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe in pravila uporabe spletne strani pro-spin.si
Z vstopom na spletno stran pro-spin.si potrjujte, da ste seznanjeni s pogoji in pravili uporabe, da z njimi soglašate, ter da vas določbe zavezujejo.
Splošni pogoji spletne trgovine PRO SPIN so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. S spletno stranjo PRO SPIN (v nadaljevanju »trgovina«) upravlja podjetje PRO SPIN, ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Za pravica do nakupa obiskovalcu ni potrebna registracija na spletni strani PRO SPIN. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
 Registracija uporabnika
Vsak obiskovalec si lahko ogleda našo ponudbo in shranjuje izbrane izdelke na naročilnico, a le registriran in prijavljen uporabnik lahko opravi nakup ali shrani vsebino naročila za kasnejši nakup. Če želi, lahko po elektronski pošti prejema tudi naše novice, sporočila in ponudbe ugodnih nakupov.
Registrirani uporabniki (člani) so fizične ali pravne osebe, ki v postopku registracije posredujejo zahtevane podatke. Upravitelj spletne trgovine PRO SPIN, bo vse prejete podatke varoval skladno s pravili zasebnosti in v nobenem primeru prejetih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.
Naročanje
Naročanje je mogoče 24 ur na dan, vse dni v letu. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Po oddaji naročila kupec-naročnik po elektronski pošti prejme obvestilo o sprejemu naročila. V njem so navedeni naročeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so podatki o statusu in vsebini naročila vselej dostopni v spletni trgovini rubrika-Moj račun. Kupoprodajna pogodba med podjetjem PRO SPIN in kupcem-naročnikom je sklenjena v trenutku, ko potrdimo naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno).
Pogodba o nakupu je v tiskani obliki shranjena na sedežu podjetja. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo za oba udeleženca.

Pravila in pogoji uporabe
Pravila in pogoji uporabe spletnih strani pro-spin.si so namenjeni zaščiti uporabnikov spletne strani in zaščiti pravic PRO SPIN. Z uporabo spletnih strani ste zavezani k uporabi spletnih strani na način in pod pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu.
Vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domena in intelektualna lastnina, so zavarovane in v izključni lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju PRO SPIN). Kakršnakoli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine je kazniva, ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.
 
Dostop do te spletne strani je v celoti brezplačen. Ne glede na navedeno, bo PRO SPIN kot dober gospodarstvenik storil vse, da bo spletno mesto nemoteno in kakovostno delovalo, kolikor je to v njegovi moči zaradi narave izdelka.
 
Omejitev odgovornosti
Vsi podatki, informacije in fotografije na spletni strani PRO SPIN so zgolj informativni in neobvezujoči.
PRO SPIN ne prevzema niti odškodninske niti kakršne koli druge odgovornosti glede vsebine in delovanja spletnega mesta. Še posebej, pa, ne prevzema odškodninske ali druge odgovornosti, ki bi lahko izhajale iz:
 
- napak, ki so posledica tehničnih problemov na strani,
- vsebine spletne strani,
- povezav, ki jih spletna stran nudi.
 
Dovoljen namen uporabe
Dostop do te spletne strani je v celoti brezplačen. Ne glede na navedeno bo PRO SPIN kot dober gospodar storil vse, da bo spletno mesto nemoteno in kakovostno delovalo, kolikor je to v njegovi moči zaradi narave izdelka.

Uporabniki lahko uporabljajo spletno stran družbe PRO SPIN le za privatne ter nekomercialne namene. Vpogled v spletne strani je dovoljen izključno za osebno in nekomercialno uporabo .
 
Vse druge oblike uporabe strani so izrecno prepovedane, če ni s sporazumom dogovorjeno drugače.
 
Še posebej, je prepovedano:
- kakorkoli reproducirati in distribuirati to spletno stran,
- predelovati to spletno stran,
- izkoriščati materialne ali moralne avtorske pravice, druge pravice intelektualne lastnine, znake razlikovanja; razen v primeru, če bi bilo to izrecno dovoljeno s strani družbe PRO SPIN.
- vstopati na to spletno stran s kakršnim koli drugim namenom, kot je opredeljen v prvem odstavku te točke in/ali izvajati dejanja, ki niso v skladu s prvim odstavkom te točke.
 
Pogoji uporabe
Za uporabo vsebin objavljenih na PRO SPIN ni starostnih omejitev. Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnih straneh PRO SPIN.
 
Splošna priporočila uporabnikom
Zavedajte se da so kljub skrbi in nadzoru spletnih strani možne zlorabe o vseh spremembah in novostih vas bomo ažurno obveščali.
TO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. PRO SPIN ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).
 
Povezave do spletnih strani tretjih oseb
Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki so v lasti ali upravljanju s strani drugih oseb, kot je PRO SPIN. PRO SPIN ne nadzira in ne odgovarja za vsebine, zasebnost ali varnost na teh lokacijah. Brez omejevanja zgoraj navedenega. PRO SPIN izrecno zavrača vsakršno odgovornost, še posebno:
- če take strani kršijo pravice intelektualne lastnine katerekoli tretje osebe;
- če so netočne, nepopolne ali zavajajoče;
- če niso primerne za prodajo ali za določen namen;
- če ne zagotavljajo ustrezne varnosti;
- če vsebujejo viruse ali druge stvari destruktivne narave;
- če so žaljive ali obrekljive.